Konkurrencebetingelser til konkurrencer på Bedstehudpleje.dk

DISSE BETINGELSER GÆLDER I DET OMFANG, DER IKKE ER ANGIVET NOGET SÆRLIGT I DEN KONKRETE KONKURRENCEANNONCE. DET VIL SIGE, AT DISSE BETINGELSER GÆLDER SAMMEN MED DEN KONKRETE ANNONCEARTIKEL. LÆS DERFOR BEGGE GRUNDIGT, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

Om konkurrencen:
Konkurrencen er arrangeret af Bedstehudpleje.dk (Oaksmond Aps, CVR nr. 43117785, Toldbodgade 10, 4, 6000 Kolding). Deltagelse er ikke købsbetinget og er gratis, med mindre andet er tilkendegivet. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører i den angivne periode, og vinderen trækkes på det angivne tidspunkt.

Der udloddes i konkurrencen det angivne antal præmier til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Bedstehudpleje og evt. samarbejdspartnere. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Bedstehudpleje.

Hvem kan deltage?
I de fleste tilfælde, kan kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, deltage i konkurrencen, med mindre andet er beskrevet. Bedstehudpleje forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år. Ansatte i Bedstehudpleje, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

Hvordan deltager du?
For at deltage i konkurrencen skal du gøre som angivet i konkurrencen.

Oaksmond ApS forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter tilmeldingsfristen er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen. Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Bedstehudpleje kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, pr. telefon, e-mail, post etc.

Udvælgelse af vinder
Hvordan vinderen findes er forklaret ved den specifikke konkurrence. Hvordan vinderen kontaktes med henblik på udlevering af præmien, fremgår også af den specifikke konkurrence.

Har vinderen ikke svaret inden den nævnte tidsfrist efter, at vinderen er blevet kontaktet af Bedstehudpleje, forbeholder Bedstehudpleje sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Bedstehudpleje må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. I forbindelse med afhentning af præmier kan Bedstehudpleje kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort.

Bedstehudpleje forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af konkurrencen på såvel Bedstehudpleje som andre medier, som Bedstehudpleje anvender.

Afsluttende bestemmelser
Bedstehudpleje forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Bedstehudpleje.

Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er Bedstehudplejes ejendom og må ikke overgives til tredje part med mindre andet er aftalt.

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Oaksmond ApS udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Bedstehudpleje er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med andre, med mindre andet er angivet.

Privatlivspolitik
Deltagelse medfører behandling af dine persondata. Du kan læse mere om det i vores privatlivspolitik.

Scroll to Top